A megszelidülő világ


Pedagógusoknak néhány szóban a multikulturális oktatás alkalmazási lehetőségeiről projekt keretében
Mi is valójában a projektpedagógia?
A gyermekek számára megszűnik a világ egységessége, ahogy bekerülnek az iskolába. A természet tantárgyakra oszlik, amelyek csak nagyon ritkán találkoznak egymással. Ez jellemzi a hagyományos pedagógiai módszereket.
A projektpedagógia olyan tanulásszervezés, melynek középpontjában valamilyen elvégzendő tevékenység áll, a hangsúly nem magára a tanulásra, hanem az ismeretszerzés folyamatára kerül. A tanuló egy alkotófolyamat részeként és eredményeként sajátítja el a tudnivalókat. A projekt közelebb hozza az iskolában nehezen megvalósítható esélyegyenlőség lehetőségét is. A különböző kulturális és anyagi háttérrel rendelkező gyerekek más és más tapasztalattal járulnak hozzá a közös projekthez, és így olyan ismereteket szereznek, amilyeneket semmilyen tankönyv nem tud eredményesebben közvetíteni számukra.
A projekt-módszer megvalósítása azonban falakba ütközik, hiszen meg kell bontani a tantervi kereteket ahhoz, hogy minden tanuló az érdeklődésének megfelelő témakörben munkálkodhasson. Igen sok, előre nem tervezhető, intuitív elemet tartalmaz, ezért alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván.