Category Archives: Publikációk

Az iskolakezdés pedagógiai kihívásai

A magyar óvodapedagógus-társadalom mintegy három évtizeden át tartotta nyári egyetemét Kecskeméten. A rendezvény a legpatinásabb óvodapedagógiai szakmai találkozók egyikévé nőtte ki magát, ami mindig abszolút vonatkoztatási pont volt, akár elméleti elemzések, akár az óvodai gyakorlat számára.Változnak az idők, a szokások, és 2009-ben ennek a rendezvénysorozatnak a szellemi talajáról nőtt ki és indult útjára egy újabb, […]

Korszerű vezetői ismeretek

Úgy vélem, a magyar közoktatás egyik legnagyobb kihívása az ezredforduló után is az oktatási esélyegyenlőség biztosítására, az oktatási esélykülönbségek mérséklésére való törekvés lesz. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében napjainkra differenciált programok alakultak ki, ugyanis az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése nemjelentheti a minden gyermekkel, minden tanulóval azonos bánásmódot, hanem a fejlettségének, helyzetének megfelelő törődést, bánásmódot kell, hogy […]

Hosszútávon…

„A jövő olyan lesz, mint a ma iskolája.” – írja Szentgyörgyi Albert Nobel díjas tudós és pedagógus, s azt gondolom, megállapítása lényeglátó és igaz. A tudásalapú gazdaság és társadalom megteremtése a politika gyakran hangoztatott jelszava. A kultúra, gazdaság és szociális szféra kihívásai erős megfelelési kényszert rónak a politika jelenére. Egy azonban bizonyos: a gazdaság eredményességének […]

A megszelidülő világ

Pedagógusoknak néhány szóban a multikulturális oktatás alkalmazási lehetőségeiről projekt keretébenMi is valójában a projektpedagógia?A gyermekek számára megszűnik a világ egységessége, ahogy bekerülnek az iskolába. A természet tantárgyakra oszlik, amelyek csak nagyon ritkán találkoznak egymással. Ez jellemzi a hagyományos pedagógiai módszereket.A projektpedagógia olyan tanulásszervezés, melynek középpontjában valamilyen elvégzendő tevékenység áll, a hangsúly nem magára a tanulásra, […]

Bizonytalan reggelek

„A város fekete köpenyt terített vállára, terein lámpák gyúltak. Beesteledett.” – imígyen indul a Bíróm-féle szövegfolyam. Bírom, ahogy feszegeti az idegeimet, mintha osztaná érzésem: egy prózai szövegfolyam második mondatán több minden múlhat, mint az elsőn. A második engem a szükségtelenségével feszeget: az Elhagy Hatóság határozata alapján olyan intro után szerepel, amelyből kiderül, ill. következik jelentése […]

Nem születtem varázslónak…

A Szent István Egyetem Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola és a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar mentálhigiénés szakirányú továbbképzése együttműködésében, az Amenca – Velünk Európába Szervezet gondozásában jelent meg a Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó és F. Rácz Tünde pszichológus, főiskolai tanársegéd szerkesztésében az óvodai, iskolai mentálhigiéné gyakorlatát segítő tanulmánykötet. A kötet Dr. […]

A JÖVŐ KULCSA…A GYERMEK

A Digitális Kalamáris Kiadó gondozásában jelent meg a Zöld kalandra fel! Módszertani füzet az óvodai környezeti neveléshez című tanulmánykötet. A Szent István Egyetem Gyakorlóintézményének óvodai munkaközössége olyan módszertani kiadványt alkotott, amelyet haszonnal tud forgatni a gyakorló pedagógus, a főiskolai hallgató és a téma iránt érdeklődő olvasó. Bíró Gyula igazgató-szaktanácsadó a kötet szerkesztője a “tevékenységbe ágyazott […]