Bíró Gyula 1979-ben született Berettyóújfaluban. A Gál Ferenc Egyetem képzésfejlesztési igazgatója, a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda intézményvezetője, c. egyetemi docens, a GFE ESZK társadalompedagógiai tanszékének oktatója, a DE BTK óraadója. Végzettsége: óvodapedagógus (TSF), tanító, ember- és társadalomismeret szak (TSF), szakvizsgázott szakértő, közoktatási vezető (DE BTK), etika – ember- és társadalomismeret, egyetemi szak (EKTF BTK). Több tanulmány szerzője, szakmai témájú kiadványok szerkesztője, országos szakmai szervezetek tagja. Szarvason és Berettyóújfaluban él.

Szépirodalmi írásai, novellái, recenziói, művészeti kritikái megjelentek a Várad című művészeti folyóiratban, az Irodalmi Jelen irodalmi–művészeti folyóiratban. Négy éven keresztül szerkesztette a Szarvas és Vidéke hetilap Part című irodalmi mellékletét. Utolsó önálló kötete 2008-ban a Barbaricum Könyvműhely gondozásában jelent meg Bizonytalan reggelek címmel. Társszerzőkkel közösen, 2012-ben az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban jelent meg Az utolsó párttitkár és egyéb történetek című könyve. Megjelenés előtt: Repedések című novellás kötet Potyók Tamás festőművész grafikáival 2020-ban.

Bíró Gyula: Bizonytalan reggelek című kötetéhez

„A város fekete köpenyt terített vállára, terein lámpák gyúltak. Beesteledett.” – imígyen indul a Bíróm-féle szövegfolyam. Bírom, ahogy feszegeti az idegeimet, mintha osztaná érzésem: egy prózai szövegfolyam második mondatán több minden múlhat, mint az elsőn. A második engem a szükségtelenségével feszeget: az Elhagy Hatóság határozata alapján olyan intro után szerepel, amelyből kiderül, ill. következik jelentése ténye. Jelentése fénye nem világolja be a teret. De jó-e a térnek, ha állandóan fény-árban úszik, ha hatóságilag egyenlő az elbánás-mód?
A fény-ár kötőjelességét a bírói gyakorlat indokolja: hétszázadik karaktere (számomra ez a tovább-olvashatóság lélektani határa, ezen belül dől el a folyamsors iránya) előtt rá kell ébrednem, milyen kitűnő mestere a túlfolyosításnak. Csend, vagy kiüríttetem a permet. „A szórakozóhelyek neonfényű ruhát öltöttek…”, szitál az eső, csepegtet tovább, s ez a városköpeny utáni öltözet kárpótol, szépen-kegyetlenül jóvá teheti a rajtolást.
Kész, tűz. Micsoda különös írólény-fajta lehet az, akinek inkább el-, mint meghallgatásaiból állhat össze egy új mű. Ez nem (feltétlenül) azt jelenti, hogy a munkabírónak nem kell tovább írnia. Ellenkezőleg. A hiány az termelési eredmény, nem mellék-, hanem végtermék, amely jóféle műhelyekben nem a hallgass rám, hanem a halld ki mellőlem munkazajában keletkezik. Nem ő kelti a zajt – vele ébred a szükség.
„Egyre ritkábban veszem a fáradtságot.” – jegyzi kicsit később, azt a hétszázát, belül van. Hogy miért és mennyiért veszi, az mellőle ill. mögüle derül ki: derült égből villámcsapás, egy sorral lejjebb ott a „megspórolva” szó. Ménkű nagy dobás, hallatlanul is több mint érdekes, erről beszélek, nyuszómuszó. Csillagok, háborúra. Ha a lélektani határon innen ilyesmi megtörténik, én tovább olvasok. Tereimen lámpák gyúlnak, veszem a fáradságot, figyelem a bíródalmi lépegető élénkülő zaját. Szorítok, ne aknára taposson, lábáról csak nők tudják levenni.

Vass Tibor
Kassák- és Szabó Lőrinc díjas
Költő, képzőművész

A kisvárosok királynője

Boldogult diákkorunkban nagy küzdelmet folytattunk az orosz nyelvvel, amely három nemre – nőnem, hímnem, semlegesnem – osztotta főneveit. Az olaszok ezt elintézik kettővel: a hímnemmel és a nőnemmel. Elsősorban a végződés számít, de vannak kivételek, ezért a szavakat a nemmel együtt kell megtanulni.
Berettyóújfalu. Nagy múltú település, 400 éves városi rangunk fejedelmi adomány. Bíró Gyula urbánus lelkű író, lecsupaszítja a faluvárost szerelmi emlékhelyekre, hogy aztán felöltöztesse szavakkal, gondolatokkal, gazdag, néhol túlfűtött érzelemmel. Emlékmorzsák kovászából éltető kenyér született az író műhelyében. Ha nemet választana a városnak biztos a nőnemet választaná. Ha címet kellene adományozni, herceginél nem adná alább, de inkább királyi dukál, mert fejedelmi már volt.
Csupasz vállak, mellek, fények és árnyak. Mert erotikus város ez: pulzál benne az első találkozás, az első csók, az első éjszaka szigete. Ünnepeinket újra tanuljuk, mint az örök hűséget, hogy aztán a gondolkodó trónus végtelenített homokórája szabja ki időnket.
Termékeny élőhely ez, országos, sőt világhírű sportolókat, rendezőket, írókat sajtol ki magából. Festőművészei, fotográfusai, grafikusai, szobrászai megörökítik az elmúlást és az örök szépséget, a nőt és a dolgos kezű parasztot, a pusztuló házat és a különös fényben úszó műtermet.
A stációk között eredetileg volt még egy Szakítás-sziget, de a sors úgy akarta, hogy ez ne valósuljon meg. Sem a város szívében fehérlő Szerelem parkban, sem a gördülékeny elbeszélésben. Mert mindenki lehet író egyesek szerint. Ez igaz, de csak a legtehetségesebbek publikálnak országosan elismert irodalmi periodikákban, folyóiratokban. Önálló kötet ez, egyéni hang, nincs benne hamisan csengő, talmi egy sem.
Első találkozásunk e hellyel – Berettyóújfaluval – akkor történt, mikor világra jöttünk, hogy aztán Erdélyi Gábor lokálpatriotizmusával megfertőzve fogadjunk néki örök hűséget ifjonti hévvel. Egyszer sor kerül a szakításra is: „meglásd, ha majd nem leszünk…” Mint a mesében. Míg a halál el nem választ…

Kocsis Csaba

Érzék-kavalkád – szinesztéziás asszociációk Bíró Gyula novelláihoz

“A lélekkel csupán két valami foglalkozik igazán: a pszichológus és az ördög.”- írja Bíró Gyula a “Pecsétfeszegetők” című novellájában.
És vajon mihez kezd a pszichológus az irodalommal? Először is díványra fekteti, majd analizálja, boncolgatja, befogadja, átdolgozza, értelmezi, beértelmezi, reflektálja. Néha csak olvassa. Ha épp magán kívül van. Maximum asszociálja, szőrmentén.
Bíró Gyula író, igazgató Az utolsó párttitkár és egyéb történetek című kötetben megjelent novelláit olvasva leginkább asszociál. Mást nem is tehet, hovatovább nem pszichológus lenne, hanem kritikus, vagy mifene. Szavak, ritmusok, képek, színek, textúrák, ízek, illatok, nemritkán urambocsá’ szagok kavalkádjával szembesül és elmereng.
A Sürgölődő porszemeknél komótosan sétáló fekete macskát lát és meghatározhatatlan szivarfüstöt szagol széles karimás fekete kalap alól. Az Uborkaszeleteknél enyhe izzadtságszag terjengésére lesz figyelmes, nyelvébe mar a só íze, ritmikus dobogást hall, talán a gépeket, vagy éppen Szmöre ügyködik. A Tizenhárom plusz egy kortynál a maláta íze keveredik a holtág vízének zöld színével, míg a Repedésekben koccintó borospoharakat és halk, visszafogott esztétikai értékelésekkel tarkított duruzsolást hall és a bor mélyén Modigliani egyik aktját látja éppen kecsesen elnyújtózva. A Csak egy mosoly színe szinte bántóan vörös, mint a bohócorr, a harag vagy a szerelmi zálogként adott rózsa, az illata egy rothadó virágé, amely fülledt esték terhét hordozza. És ott van még a Remegő vessző és a “Pecsétfeszegetők”. Míg az egyik arany színben vibrál, feszül és célba ér, a másik elhullott rózsasziromágyon nyugvó szirént formáz.
Szavak, ritmusok, képek, színek, ízek, illatok, nemritkán urambocsá’ szagok kavalkádja száguld és a pszichológus elmereng. Vajon én álmodom a novellákat vagy a novellák engemet, vagy az is lehet netán, hogy az író mindkettőnket? Olvassák csak és döntsék el! Bátran.

F. Rácz Tünde

Szakmai, tudományos eredmények, publikációk:

2021-

Bíró Gyula-Fenyődi Andrea szerk.; 2021; Etika 3. Közösségbe lépünk – tankönyv, Gerhardus Kiadó, Szeged

Bíró Gyula-Fenyődi Andrea szerk.; 2021; Etika 4. Egy csapat vagyunk – tankönyv, Gerhardus Kiadó, Szeged

Bíró Gyula-Fenyődi Andrea szerk.; 2021; Etika 5. Különbözünk és összetartozunk – tankönyv, Gerhardus Kiadó, Szeged

Bíró Gyula-Fenyődi Andrea szerk.; 2021; Etika 6. Társak és barátok – tankönyv, Gerhardus Kiadó, Szeged

Bíró Gyula-Fenyődi Andrea szerk.; 2021; Etika 7. Változások és kihívások – tankönyv, Gerhardus Kiadó, Szeged

Bíró Gyula-Fenyődi Andrea szerk.; 2021; Etika 8. Szabadság és felelősség – tankönyv, Gerhardus Kiadó, Szeged

2020-

Bíró Gyula; 2020; A hazai digitális távoktatás tapasztalatai a COVID-19-es járványhelyzet időszakában egy kvalitatív felmérés tükrében. Fejezetek a COVID-19-es távoktatás digitális tapasztalataiból tanulmánykötet, Gerhardus Kiadó, Szeged

Bíró Gyula; 2020; Az internetgeneráció felemelkedése és… Deliberationes GFF Tudományos Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2019/2

2019-

Bíró Gyula; 2019; A köznevelés rendszere – főiskolai tankönyv, jegyzet – Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar – Gál Ferenc Főiskola Egészségügyi- és Szociális Tudományi Kar, Szeged-Gyula

Bíró Gyula; 2019; Az iskolai projekt – főiskolai tankönyv, jegyzet – Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar – Gál Ferenc Főiskola Egészségügyi- és Szociális Tudományi Kar, Szeged-Gyula

2018-

Bíró Gyula – Rácz Tünde – Sarusi Etelka, 2018.; KINCSKERESŐ PROGRAM – programcsomag és módszertani leírás – Gál Ferenc Főiskola , Szeged

2017-

Bíró Gyula szerk.; 2017; Még zöldebb kalandok – módszertani füzet az óvodai-iskolai környezeti neveléshez; Digitális Kalamáris Kiadó, Szarvas

2014-

Bíró Gyula; 2014; Egy innovációs program néhány gyakorlati aspektusa; Deliberationes GFF Tudományos Folyóirata VI. évf. 2- VII. évf. 2. sz.,

2013-
Bíró Gyula szerk.; 2013; Zöld kalandra fel! – módszertani füzet az óvodai környezeti neveléshez; Digitális Kalamáris Kiadó, Szarvas
Bíró Gyula; 2013; Friss tintába mártott humorecset; Óvodai nevelés szakmai-módszertani folyóirat 2013/ 1. szám

Bíró Gyula; 2013; Beszélgetés a 2013. év Rózsa Borka díjasával; A KISGYERMEK szakmai folyóirat, VII. évfolyam, 2. szám

Bíró Gyula; 2013; Saját mozgásterünkön belül…; Óvodai nevelés szakmai-módszertani folyóirat LXVI. évfolyam, 8. szám

2012-
Bíró Gyula; 2012; Egy integrációs program innovációs elemei a segítő pedagógia gyakorlatában; Bíró Gy.-Rácz T. (szerk.) Nem születtem varázslónak… tanulmányok az óvodai, iskolai mentálhigiéné köréből tanulmánykötet
Bíró Gyula-F.Rácz Tünde szerk.; 2012; Nem születtem varázslónak-tanulmányok az óvodai, iskolai mentálhigiéné köréből; Amenca-Velünk Európába Szervezet Berettyóújfalu-Nagyrábé

Bíró Gyula; 2012; Bió, Filó, Ötli- avagy a nem emberi “emberi kaland” -az emberismeret, etika 7. o.-nak c. tankönyvhöz; Új Katedra folyóirat 24. évf. 5-6. sz. / 2012

2011-
Bíró Gyula-Gyenge Andrea; 2011; Gyógytestnevelés szülőknek-Tíz perc a gyermekemmel a gyermekemért; Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen
Bíró Gyula; 2011; Iskolapélda-IPR a gyakorlatban-Sárréti Kapocs Program; Az iskolakezdés pedagógiai kihívásai. MOE-DE BTK NI, Debrecen

2010-
Bíró Gyula szerk.; 2010; Megszelídülő világ-szöveggyűjtemény az erényekről általános iskolásoknak magyar és cigány nyelven; Amenca-Velünk Európába Szervezet, Berettyóújfalu-Nagyrábé

2009-
Bíró Gyula; 2009; Az önmagáért való művészet; XXVII.OTDK esztétika szekció-OTDK dolgozat

2008-
Bíró Gyula-Kapornai Judit; 2008; A többcélú kistérségi társulás finanszírozási gyakorlata; Új Pedagógiai Szemle, 2008/1. szám

Bíró Gyula; 2008; “A kép a gyerekben él!”; Köznevelés 64. évfolyam, 29. szám

2007-
Bíró Gyula szerk., szerző; 2007; Hosszútávon – tanulmánykötet a közoktatás témaköréből; Bihari Önkormányzatok Kistérségi Társulása gondozásában-Berettyóújfalu

2006-
Bíró Gyula-Kapornai Judit; 2006; Az intézményi átszervezés lehetőségei a kistérségi társulás keretein belül; Új Pedagógiai Szemle, 2006/12. szám
Bíró Gyula; 2006; Tantárgyköziség és projektpedagógia; Korszerű vezetői ismeretek a XXI. sz…Civil Centrum Bt. Debrecen
Bíró Gyula; 2006; Célkeresztben a vezető; Korszerű vezetői ismeretek a XXI. sz…Civil Centrum Bt. Debrecen
Bíró Gyula szerk.; 2006; Korszerű vezetői ismeretek a XXI. században-tanulmánykötet-; Civil Centrum Bt. Debrecen
Bíró Gyula-Kapornai Judit; 2006; A közoktatás fejlesztésének lehetséges irányai kistérségi társulás keretei között; Új Pedagógiai Szemle, 2006/2.

2002-
Bíró Gyula; 2002; Egy művészeti projekt bemutatása; Projektmódszer II. tanulmánykötet -Kecskeméti Főiskola TFK

2001-
Bíró Gyula; 2001; Tantárgyi integráció és művészeti nevelés. ARTIFEX Művészeti Nevelési Program; XXV. OTDK-tantárgypedagógiai szekció, OTDK dolgozat

2000-
Bíró Gyula; 2000; Pedagógussá lenni ma Magyarországon; Tanító folyóirat, 2000/3. szám

1999
Bíró Gyula; 1999; Tantárgyi integráció és művészeti nevelés; XXIV. OTDK -pedagógia-didaktika szekció, OTDK dolgozat

 

Szépirodalom:

 

2016-

Bíró Gyula; 2016; Nyunyu; Part Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, III. évf. 3. sz. – ősz

Bíró Gyula; 2016; Hangulat sercegések; PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, III. évf 2. sz. – nyár

2014-

Bíró Gyula szerk.; 2014; Lovadzó…gyerekversek; Digitális Kalamáris Kiadó, Szarvas

2012-
Balogh Gyula-Bíró Gyula-Kocsis Csaba; 2012; Az utolsó Párttitkár és egyéb történetek; Concord Média-Irodalmi Jelen Könyvek, Arad
Bíró Gyula; 2012; Pecsétfeszegetők; Várad Művészeti Folyóirat, 2012/1
Balogh Gyula-Bíró Gyula-Kocsis Csaba; 2011; Hetedik…-elbeszélések; Oberhauser László Társaság, Berettyóújfalu
Balogh Gyula-Bíró Gyula-Kocsis Csaba; 2010; A vessző, mindig jön…-elbeszélések; Oberhauser László Társaság, Berettyóújfalu
Bíró Gyula; 2010; Csak egy mosoly; Várad Művészeti Folyóirat, 2010/01.
Bíró Gyula; 2010; Repedések-avagy a magány nem jár egyedül; Várad Művészeti Folyóirat, 2010/01.
Balogh Gyula-Bíró Gyula-Kocsis Csaba; 2009; Az örömökön túl-elbeszélések; Oberhauser László Társaság, Berettyóújfalu
Balogh Gyula-Bíró Gyula-Kocsis Csaba; 2008; A magányos Asszony-elbeszélések; Oberhauser László Társaság, Berettyóújfalu
Bíró Gyula; 2008; Bizonytalan reggelek; Barbaricum Könyvműhely, Karcag
Egyéb; Bíró Gyula; 2008; Tizenhárom plusz egy korty…; Irodalmi Jelen Irodalmi-Művészeti folyóirat VIII. évf. 77. sz.
Bíró Gyula; 2008; Zománcrekeszek…; Irodalomi Jelen Irodalmi-Művészeti Folyóirat VIII. évf. 75. sz.
Balogh Gyula-Bíró Gyula- Kocsis Csaba; 2007; Folyékony Kenyér-elbeszélések; Oberhauser László Társaság, Berettyóújfalu
Bíró Gyula; 2007; Uborkaszeletek…; Irodalmi Jelen Irodalmi- Művészeti Folyóirat VII. évf./68. sz.
Bíró Gyula; 2006; Goromba szél; Várad Művészeti Folyóirat 2006/6.
Balogh Gyula-Bíró Gyula-Kocsis Csaba; 2006; Árnyékban nő a nagy uborka-elbeszélések; Oberhauser László társaság, Berettyóújfalu
Bíró Gyula; 2006; Változás; Berek Irodalmi Kultúrális Folyóirat 2006/1.
Bíró Gyula; 2006; Bizonytalan reggelek; Irodalmi Jelen Irodalmi-Művészeti Folyóirat VI. évf./52. sz.
Balogh Gyula-Bíró Gyula- Kocsis Csaba; 2005; Az utolsó Párttitkár; Oberhauser Lászó Társaság, Berettyóújfalu
Bíró Gyula; 2005; Szilánkok; Irodalmi Jelen Irodalmi-Művészeti Folyóirat V. évf./46. sz.
Bíró Gyula; 2004; Stációk; Várad Művészeti Folyóirat 2004/5. sz.
Balogh Gyula-Bíró Gyula-Fenyvesvölgyi Tamás; 2002; Az eldobott ország ; Bihari Füzetek 13. Tónus Bt. Budapest

 

Recenziók:

2009-

Bíró Gyula; 2009; Megerőszakolt magánélet… Werner Schlifer: Joe és Marianne, avagy egy kis élet…című drámájához; Várad Művészeti Folyóirat, 2009/08.

2008-

Bíró Gyula; 2008; A dolgok menetének kikerülhetetlensége-Bartha Gusztáv novelláihoz; Együtt Művészeti Folyóirat 10. évf. 1. sz.

2007-

Bíró Gyula; 2007; Pörlekedés Istennel – Kocsis Csaba 12*12 mondat a barátságról című könyvéhez; Együtt Művészeti Folyóirat 2007/2. sz.
Bíró Gyula; 2007; Szárnyakba Kapó lélegzetvétel – Trifán László grafikus kiállításához; Várad Művészeti Folyóirat 2007/6. sz.

 

Publicisztikák:

2016-

Bíró Gyula; 2016; Meghallani Isten nevetését…;PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, III. évf. 4. sz. – tél

Bíró Gyula; 2016; A valóság átélésének felszínes mélysége…; PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, III. évf. 3. sz. – ősz

Bíró Gyula; 2016; hatvan másodpercnyi fény…; PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, III. évf 2. sz. – nyár

Bíró Gyula; 2016; Káprázatos leleplezés…; PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, III. évf 1. sz. – tavasz

2015-

Bíró Gyula; 2015; Belső beszéd…; PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, II. évf 3. sz. – ősz-tél

Bíró Gyula; 2015; Szívbe karistolt szent jel…; PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, II. évf 2. sz. – nyár

Bíró Gyula; 2015; Lélekfürdetés; PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, II. évf 1. sz. – tavasz

2014-

Bíró Gyula; 2014; Part; PArt Szarvas és Vidéke Hetilap irodalmi és képzőművészeti melléklete, I. évf 1. sz. – tél

2010-

Bíró Gyula; 2010; Tükörbe néző oktatásügy…; Bihari Hírlap, 2010. szeptember
Bíró Gyula; 2010; Fémek míves játéka…; Bihari Hírlap, 20.évf./5.sz.
Bíró Gyula; 2010; Kinőhetetlen kamaszkori tünet…-Politikai mellékzöngék kezdőknek és haladóknak; Bihari Hírlap, 2010. február

2009-
Bíró Gyula; 2009; A minőség fogalmának állandó és könyörtelen változása…; Bihari Hírlap, 19. évf./2. sz.
Bíró Gyula; 2009; Lét és lélek tisztaságáról maszatosan…Potyók Tamás festőművész kiállításához; Bihari Hírlap, 19. évf./9. sz.
Bíró Gyula; 2009; Kétségek a jövőbelátás megbízhatóságában…-a gondolkodás pazarló voltáról-; Bihari Hírlap, 2009. április
Bíró Gyula; 2009; Önfegyelmezetten szépet álmodni…-Morzsák a művészetről és az ember által megélt valamiről; Bihari Hírlap, 2009. március
Bíró Gyula; 2009; Tea illatú művészet…Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa grafikáihoz; Bihari Hírlap, 19. évf./2.sz.

2008-
Bíró Gyula; 2008; Egy átlelkesített világba… L. Ritók Nóra: Rajzolni jó! Ötlettár, vizuális nevelést tanitók…; Bihari Hírlap, 18. évf./17. sz.
Bíró Gyula; 2008; Pol-Beat Forever-Tehát a dal megy tovább-; Bihari Hírlap, 18. évf./15. sz.
Bíró Gyula; 2008; Hamis viszonyítási alapok…-Erdei Zoltán: A metafizikai egyedüllét fokozatai c. könyve…; Bihari Hírlap, 18. évf./11.sz.

2007-

Bíró Gyula; 2007; Színekbe sűrített látóhatár…jegyzet Tóth Sándor festőművész jubileumi kiállításához; Bihari Hírlap, 17. évf./23.sz.
Bíró Gyula; 2007; Az értékre nincs idő; Bihari Hírlap, 17. évf./20.sz.
Bíró Gyula; 2007; Képzelet és valóság konfliktusa…; Bihar Hírlap, 17. évf./12.sz.
Bíró Gyula; 2007; A módszer kevés…-L. Ritók Nóra: Nézzünk körül együtt! című komplex programjához; Bihari Hírlap, 17. évf./12.sz.
Bíró Gyula; 2007; Így is lehet csinálni…; Bihari Hírlap, 17. évf./10.sz.

2006-
Bíró Gyula; 2006; “BU.Rock” Fesztivál; Bihari Hírlap, 16. évf./14.sz.
Bíró Gyula; 2006; Simogató emléksugarak…-Bede István: Esztári nyaraim, Bihari Füzetek 28.; Bihari Hírlap, 16. évf./1.sz.
Bíró Gyula; 2006; A hon ismerete gyermekeknek…; Bihari Hírlap, 16. évf./13.sz.
Bíró Gyula; 2006; Ezüstkert, a lelkek kertje-Kocsis Csaba: Ezüstkert című színjátékához; Bihari Hírlap, 2006. március
Bíró Gyula; 2006; A hivatás a harmadik gyermek…; Bihari Hírlap, 2006. január
Bíró Gyula; 2006; Parányi történelem…; Bihari Hírlap, 16. évf./10.sz.

2005-
Bíró Gyula; 2005; Szintén költő…-E. Horváth Lajos: Kitépett lapok című füzetéhez; Bihari Hírlap, 15,évf./13.sz.
Bíró Gyula; 2005; Kőbe zárt gondolat; Bihari Hírlap, 15.évf./13.sz.
Bíró Gyula; 2005; Kulturális virgonckodások…; Bihari Hírlap, 15.évf./4.sz.
Bíró Gyula; 2005; Kalotaszegről, csak legényesen… – Egy fotókiállítás érzelmi attitűdjei a magyar kultúra apropóján; Bihari Hírlap, 15. évf./1.sz.

2004-
Bíró Gyula; 2004; Jegyzet, arról; mi lenne, ha a kultúrát harapni lehetne?; Bihari Hírlap, 2004. november
Bíró Gyula; 2004; Felékszerezett “kancamén”; Bihari Hírlap, 2004. május
Bíró Gyula; 2004; A kincsek őrzői; Bihari Hírlap, 2004. május
Bíró Gyula; 2004; Az egyetlen kincs; Bihari Hírlap, 14. évf./7.sz.
Bíró Gyula; 2004; “Európa-teázó”-Európa városai festőszemmel; Bihari Hírlap, 14. évf./4.sz.
Bíró Gyula; 2004; …alkalmából…-jegyzet a mához, a tegnapról a holnapnak-; Bihari Hírlap, 14.évf./4.sz.

2003-
Bíró Gyula; 2003; Szemeket láttam…könnyeseket; Bihari Hírlap, 13.évf./24.sz.
Bíró Gyula; 2003; Negyven év a zene szolgálatában; Bihari Hírlap, 13.évf./21.sz.
Bíró Gyula; 2003; A “kakaóscsiga” bűvöletében; Bihari Hírlap, 13.évf./22.sz.
Bíró Gyula; 2003; Az esernyők színbe borulnak –impressziók Makai Rita képzőművész kiállításának apropóján; Bihari Hírlap, 13.évf./19.sz.
Bíró Gyula; 2003; Mikor a szolga erősebb uránál, Magyarország kisrégiói-Bihari térség című kiadványához; Bihari Hírlap, 13.évf./10.sz.
Bíró Gyula; 2003; Kallódó költészet –Papp Katalin: Elindultam című verseskötetéhez; Bihari Hírlap, 13.évf./17.sz.
Bíró Gyula; 2003; Rés a lélek pajzsán…- F.-né Tóth Zsuzsanna kiállításához; Bihari Hírlap, 13.évf./23.sz.
Bíró Gyula; 2003; Zene hatalmáról; Bihari hírlap, 2003. augusztus
Bíró Gyula; 2003; A látás szabadsága –Konrád György „hazatérésére”; Bihari Hírlap, 13.évf./13.sz.
Bíró Gyula; 2003; Érzelemátvitel… -Kürthy Sándor festőművész: Versek című kötetéhez; Bihari Hírlap, 13.évf./14.sz.
Bíró Gyula; 2003; Kenyéren és versen… -Balogh Gyula: Aszfaltozott mennybolt című kötetéhez; Bihari Hírlap, 13.évf./8.sz.
Bíró Gyula; 2003; A hang örök; Bihari Hírlap, 13.évf./8.sz.
Bíró Gyula; 2003; A világ megérzése…Nagy Sándor festőművésznek egy kiállítás apropóján ; Bihari Hírlap, 13.évf./2.sz.

2002-
Bíró Gyula; 2002; Forgatag… – Egy vásár alkalmával a vásárok emlékére; Bihari Hírlap, 12.évf./22.sz.
Bíró Gyula; 2002; Mert kell… Balázs Imre: Bihari történetek című munkájához; Bihari Hírlap, 12.évf./20.sz.
Bíró Gyula; 2002; Társadalomismeret gyermekhanggal ; Bihari Hírlap, 13.évf./5.sz.
Bíró Gyula; 2002; Az értéket őrizni kell…; Bihari Hírlap, 12.évf./19.sz.
Bíró Gyula; 2002; Kopjafát gyökerestől –gondolatok október 23 kapcsán; Bihari Hírlap, 12.évf./19.sz.
Bíró Gyula; 2002; Engedjétek közel jönni a művészeteket; Bihari Hírlap, 12.évf./16.sz.
Bíró Gyula; 2002; Az embertelenség krónikája –Konrád György, Elutazás és hazatérés című regényéhez; Bihari Hírlap, 12.évf./15.sz.
Bíró Gyula; 2002; Művészeted margójára –Fenyvesvölgyi Tamás festőművész alkotásaihoz; Bihari Hírlap, 12.évf./12.sz.
Bíró Gyula; 2002; Palackposta Szívós Istvántól; Bihari Hírlap, 12.évf./12.sz.

 

Lektorálás, bírálás:

2020-

Etika Tankönyv – speciális szakiskola 12 évfolyam számára, Oktatási Hivatal

2019-

Etika Tankönyv – speciális szakiskola 9/E előkészítő évfolyam számára, EKE-OFI

2017-

Alexandrov Andrea-Dobszay Ambrus-Fenyődi Andrea-Jakab György: Etika 8. újgenerációs tankönyv – EKE-OFI

2015-

Kovács Anikó (szerk.): Módszertani segédanyag tanuló szakmai közösségek támogatásához… – Oktatáskutató Fejlesztő Intézet, Bp.

Köznevelési-Közoktatási rendszerek – ország tanulmányok… – Debreceni Egyetem

2014-

Bánhegyi Ferenc – Olajosné Kádár Ilona: Erkölcstan 6. osztály, Apáczai Kiadó, Celldömölk

2013-

Bánhegyi Ferenc – Olajosné Kádár Ilona: Erkölcstan 5. osztály, Apáczai Kiadó, Celldömölk

2012-

Homor Tivadar – Kamarás István – Vörös Klára: Emberismeret és etika 7. osztályosoknak, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen

2011-

Elekné Varga Anna: Multikulturális tartalmak segédanyag Romani nyelv tanításához – pedagógiai, módszertani lektorálás